Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • گلخانه های آذربایجان شرقی از سوخت دوم استفاده می‌کنند

    مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان‌شرقی گفت: برخی از گلخانه های این استان که قابلیت استفاده از سوخت دوم را دارند برای کاهش مصرف گاز و جلوگیری از قطع احتمالی آن، گازوئیل را جایگزین کردند.

  • تورم بنزین به بخش کشاورزی نمی‌رسد

    ایانا: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با رد هرگونه زمزمه درباره افزایش احتمالی نرخ گازوئیل، می‌گوید: هرگونه افزایش نرخ گازوئیل به هیچ‌عنوان به صلاح اقتصاد کشور نیست و تورم بزرگی را ایجاد خواهد کرد.

  • عدم تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بخش کشاورزی

    رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: نیازهای سوختی بخش کشاورزی منشأ گازوئیل دارد که قیمت آن ثابت خواهد ماند بنابراین تغییرات قیمت بنزین تأثیری در هزینه تولید و حمل‌ونقل محصولات کشاورزی ندارد.