Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • قطعی برق مانع وزن‌گیری مرغ‌ها

    این روزها تولیدکنندگان مرغ گوشتی به شدت نیاز اساسی به موتورهای تولیدکننده برق قوی دارند که البته برخی از این واحدها از نظر مالی قادر به تامین ژنراتورهایی با قدرت بالا نیستند، بنابراین کاش می‌شد دولت تدابیری را در این زمینه برای کمک به واحدهای تولیدی انجام دهد.

  • کاشت گیاه دارویی عدس الملک برای اولین بار در لارستان

    مسئول مرکز جهاد کشاورزی حومه لارستان، از کاشت گیاه دارویی عدس الملک برای اولین بار در لارستان خبر داد.