Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • زنجیره تولید در روستای گلخانه‌ای در قالب تعاونی‌ ایجاد می‌شود

    ایانا_ استان‌ها|| رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس گفت: در "روستای گلخانه‌ای" زنجیره تولید در قالب تشکل تعاونی دنبال می‌شود که از مزایای آن بازاررسانی مناسب و معرفی یک منطقه به عنوان تولیدکننده محصول خاص در جهت بازاریابی است که برند، بسته‌بندی، سردخانه، بازار و بازاررسانی نیز دنبال می‌شود.