Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

 • ندیدن ظرفیت‌ اقوام یعنی شکست توسعه روستایی

  به گفته مدیر کل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری از ابتدای سال‌جاری برنامه‌های جدی برای ورود تکنولوژی وفناوری‌های نوین در روستاها اجار شده و زنان روستایی توانسته‌اند در استانداردسازی محصولات خود از آنها بهره گیرند.

 • بازگشت زندگی به روستاها باحالِ خوب زنان

  روستا جامعه‌ی مولدی است که تاثیرگذاری آن بر بسترهای اقتصادی و اجتماعی کلان کشور بسیار پر رنگ و قابل بررسی است. این توان میان زنان و مردان روستایی تقسیم شده است و نادیده گرفتن هر یک از این بازوهای تاثیرگذار بر این روند، مخل اهداف بلند مدت می‌شود. به همین دلیل در چند سال اخیر به‌طور ویژه برای پیشبرد بهتر برنامه‌ها در روستا و برای رشد سرمایه زنان…

 • زنان روستایی در توسعه‌ کسب‌وکارهای نوین موثرترند

  زنان روستایی یکی از سرمایه‌های اصلی جامعه کشاورز و روستایی است، به همین دلیل مشاور وزیر و مدیر کل دفتر امور زنان روستایی و عشایری از برنامه های پیگیرانه‌ی وزارت جهاد برای افزایش دانش و جذب زنان به استفاده از فناوری های نوین خبر داد.

 • افزایش سرمایه صندوقهای خرد زنان روستایی و عشایری

  مدیرکل دفتر امورزنان روستایی و عشایری وزارت جهادکشاورزی، بر افزایش سرمایه صندوقهای خرد زنان روستایی و عشایری کشور تأکید کرد.