Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • کشاورزی دانش بنیان لازمه رقابت در بازارهای بین‌المللی

    استاندار فارس گفت: با افزایش جمعیت و توسعه تکنولوژی های جدید،کشاورزی باید به سمت کشاورزی دانش‌بنیان حرکت کند چرا که با کشاورزی سنتی نمی‌توانیم نیازهای جامعه را پاسخ دهیم و وارد رقابت با سایر کشورهایی شویم که در این زمینه از دانش و علم روز استفاده می‌کنند.

  • بیش از سد سازی، آبخیزداری را در فارس ترویج دهیم

    استاندار فارس گفت: بیش از سد سازی می‌توانیم آبخیزداری را در این استان ترویج دهیم تا از مزایای آن بهره‌مند و از وقوع فجایعی همچون سیل فروردین ماه ۹۸ در شیراز جلوگیری کنیم.

  • کشاورزی سنتی صرفه اقتصادی ندارد

    استاندار فارس با بیان اینکه بخش کشاورزی این استان با توجه به سوابق طولانی و شرایط مستعد، نیازمند توجه بیشتر است گفت:‌توجه به این بخش یعنی عبور از کشاورزی سنتی زیرا این نوع فعالیت، صرفه اقتصادی ندارد.