Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی، رشد اشتغال‌زایی را ایجاد می کند

    رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در بازدید از اراضی کشاورزی پایین دست سد جگین از شبکه و تاسیسات انتقال آب از سد جگین به اراضی پایین دست با بیان اینکه در بخش کشاورزی زیر ساخت های زیادی در منطقه به وجود آمده است که توسعه هر یک در رشد اشتغال‌زایی در منطقه تاثیر بسزایی خواهد داشت، گفت: بخش کشاورزی می‌تواند امنیت غذایی منطقه را رقم زده و در برابر…