Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

 • افزایش 25 درصدی تورم تولید در بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی

  شاخص "زراعت و باغداری" در فصل تابستان سال ١٣٩٧ برابر با ٣٦٥,١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥١.٤ درصد افزایش یافته. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ٢٨.٩ درصد افزایش است.

 • تورم تولید در مرداد ماه 15.2 بود

  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مرداد ماه 1397 به عدد 144.2 رسید که نسبت به ماه قبل 6.3 درصد افزایش داشته است.

 • افزایش 10.5 درصدی تورم تولید بخش کشاورزی در بهار

  شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل بهار ١٣٩٧، با ١٠,٥ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٦٧.٢) به عدد ٢٩٥.٣ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٦.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 • تورم تولید زراعت، باغداری و دامداری سنتی 4.8 درصد افزایش یافت

  شاخص "دامداری سنتی" در فصل بهار سال ١٣٩٧ برابر با ٢٨٤,٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب ٢٢.٢ و ٣٠ درصد افزایش یافته. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ١٣.٦ درصد افزایش است.

 • تورم تولید به 13.1 درصد رسید

  شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1395 در تیر ماه 1397 به عدد 135.6 رسید که نسبت به ماه قبل 10.3 درصد افزایش داشته است.

 • تورم تولید در مرغداری‌های صنعتی به 13.28 درصد رسید

  گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با ٢.٦٠ و ٣٥.٩٩ درصد افزایش، موجب افزایش ١٠.٩٧ درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل شده­اند. تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به بهار ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به بهار ١٣٩٦، معادل ١٣.٢٨ درصد (تورم سالانه) بوده است.

 • تورم تولید محصولات گاوداری‌های صنعتی 12.98 درصد شد

  شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‎های صنعتی کشور در بهار ١٣٩٧ به عدد ٢٦٤,٠٤ رسید که ٢.٨٧ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و ١٤.٦١ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.

 • تورم تولید 12 درصدی شد

  شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 در خرداد ماه 1397، به عدد 277.3 رسید که نسبت به ماه قبل 2.2 درصد افزایش داشته است.

 • تورم تولید به 11.3 درصد رسید

  شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 در اردیبهشت ماه 1397 به عدد 271.2 رسید که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش داشته است.

 • تورم تولید 10.8 درصدی شد

  شاخص بهای تولیدکننده در ایران بر اساس سال پایه 1390 در فروردین‌ماه 97 به عدد 266.3 رسید که نسبت به اسفندماه 96، سه‌دهم درصد افزایش داشته است.