Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • زمینه برای امضای قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و هند مهیاست

    در حال حاضر فرصت مناسبی برای انعقاد قرارداد ترجیحی وجود دارد و امضای آن می‌تواند به‌سرعت روابط اقتصادی دو کشور را توسعه دهد.

  • اروپایی‌ها برای ایران تعرفه ترجیحی وضع کنند

    اتحادیه اروپا باید برای ایران تعرفه ترجیحی وضع کند، با توجه به وضعیت فعلی کشور ما میزان رقابت پذیری ما در مقایسه با رقبا کاهش خواهد یافت که با وضع تعرفه‌های ترجیحی می‌توان به این موضوع کمک کرد.

  • کفه ترازو به نفع ترک‌ها سنگین شد

    رئیس اتاق ایران وعده داده به‌زودی یک جمع‌بندی از سیاست تجارت ترجیحی با ترکیه را آماده و منتشر کند. او نیز چون بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به این سیاست، موضعی منفی دارد و تبعات منفی آن را بیش از آثار مثبتش می‌داند. مهم‌ترین انتقادی که از آغاز به این سیاست وارد می‌شد، کاهش تعرفه برای واردات محصولات صنعتی و تجاری برای ترکیه است. منتقدان می‌گویند…