Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • مداخله‌گری هدفمند سازمان تعاون روستایی در بازار زعفران

    سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با آغاز فصل برداشت زعفران در سال جاری و رصد بازار متوجه شد که قیمت گل روند صعودی خوبی داشته، اما متاسفانه در همین ایام با ورود عوامل واسطه و سودجو و تبانی آنها در بازار، قیمت زعفران ظرف مدت کوتاهی با شیب کاهنده روبرو شد و در همین راستا با ورود شبکه تعاون روستایی استان خراسان رضوی و اتحادیه ملی باغداران به بازار…

  • مداخله هدفمند در بازار زعفران آغاز شد

    با توجه به آغاز زمان عرضه محصول زعفران به بازار و ورود دلالان به عرصه نرخ‌گذاری و کاهش موقتی و سودجویانه قیمت‌ها توسط آنها با هدف اجحاف به زعفرانکاران زحمتکش و محروم کشور، علائم بازار نشان از لزوم مداخله حمایتی وزارت جهادکشاورزی و سازمان تعاون روستایی به منظور تعدیل قیمت‌ها، جلوگیری از ضرر و زیان مضاعف تولید کنندگان، ممانعت از ایجاد انحصار و قبضه…