Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • سرگیجه در بازار خودروها

    حذف شورای رقابت تصمیم درستی بوده، اما وزیر صنعت حق ندارد برای افزایش قیمت خودروها درصد تعیین کند، این دو داستان کاملا با هم تناقض دارد.

  • کاهش قیمت خودرو در بازار تا یک ماه آینده

    خودروسازی در سال 95 نسبت به 94 حدود 40 درصد افزایش تولید داشته و سال 96 نسبت به سال قبل 15 درصد و در دو ماهه اول امسال 31درصد افزایش تولید داشته است. در واقع با توجه به این اصل که قیمت هر کالا را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند می‌توان گفت خودروسازان به این صورت تولید و عرضه را افزایش داده‌اند.