Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی در استان زنجان

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی گفت: امسال ۱۱ نفر از برگزیدگان ملی بخش کشاورزی کشور از استان زنجان هستند و از این حیث این استان رتبه دوم را از آن خود کرده است.

  • افزایش تولید سالیانه 13280 تن انواع محصولات دامی در استان زنجان

    معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجاناز افزایش تولید سالیانه 13280 تن انواع محصولات دامی در راستای تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه، حفظ و حراست از ذخایر ژنتیکی دام و استفاده بهینه از منابع خوراک دام و علوفه مرتعی در استان زنجان خبر داد.