Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • تجهیز مراکز پرورش به آسیاب میکسر اجباری نیست

    مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی باهدف حمایت از ظرفیت تولید کارخانه‌های خوراک دام، طیور و آبزیان، از حذف الزام تجهیز به آسیاب میکسر در مراکز جدیدالتأسیس خبر داد.

  • حذف آسیاب میکسرها واحدهای تولیدی را بهره‌ور می‌کند

    برخی تولیدکنندگان مرغ بر این باورند که ممکن است قطع برق آسیاب میکسرهای واحدهای مرغداری زمینه افزایش قیمت تمام شده تولید را فراهم کند اما یک استاد دانشگاه تهران بر این باور است که سیاست قطع برق این دستگاه‌ها، واحدهای تولیدی را بهره‌ورتر می‌کند.