Iranian Agriculture News Agency
  • برای افتتاح طرح‌های تولیدی استان مرکزی

    وزیر جهادکشاورزی به منظور بهره‌برداری و بازدید از طرحهای بخش کشاورزی استان مرکزی بعدازظهر امروز به این استان سفر می‌کند.

مرکزی