Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • توزیع سیار اقلام اساسی در دستور کار است

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: توزیع اقلام اساسی از طریق فروشگاه هایی که با اتاق اصناف هماهنگ شده و انتخاب شده اند انجام می شود همچنین برای دسترسی بهتر مردم از کامیون‌های سیار هم استفاده خواهد شد.