Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • کاهش مصرف کود فسفاته معضل بخش کشاورزی

    مدیرکل دفتر غلات و کالاهای اساسی وازرت جهادکشاورزی از کاهش مصرف کود فسفاته به عنوان معضلی برای بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: اکنون مصرف این کود در بخش کشاورزی کشور به ۱۰ درصد رسیده است که گویای یک معضل و فاجعه است.