Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • سدسازی بی‎‌رویه، دریاچه ارومیه را خشک کرد

    نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر طی ۴۰ سال اخیر با برنامه‌ریزی درست به‌خصوص با ممانعت از سدسازی‌های بسیار زیاد در حوضه دریاچه ارومیه مخالفت می‌شد امروز شاهد خشک شدن دریاچه ارومیه نبودیم.

  • موفقیت نیکبخت در ساماندهی تشکل‌ها

    نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سوابق گزینه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در تعاون روستایی، عملکرد وی در ساماندهی تشکل‌ها را موفق ارزیابی کرد.