Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • وام‌های کشاورزان آسیب‌دیده از خشکسالی استمهال می‌شود

    رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: برای حمایت از کشاورزان در شرایط خشکسالی حاکم به استمهال وام های کشاورزی فعالینی که در سال زراعی 1399 تا 1400 به دلیل خشکسالی دچار ضرر و زیان شده اند، اقدام خواهد شد و نیز تسهیلات ارزان 4 درصدی در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

  • استمهال وام کشاورزی در شهرستان سپیدان

    سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سپیدان گفت: مبلغ 150 میلیارد ریال به منظور استمهال وام کشاورزان شهرستان سپیدان تخصیص یافت.