Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • کاشت 5000 هکتار آپونتیا در فارس دنبال می شود

    رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برنامه داریم کاشت 5000 هزار هکتار کاکتوس آپونتیا را در سطح اراضی مستعد این استان کلید بزنیم از این رو مقدمات آن در دست اجراست.

  • کاکتوس‌های ایرانی در راه عراق

    بازار عراق برای صادرات تولیدات کشاورزی فرصت بسیار بزرگی است، زیرا بیشتر زیرساخت‌های این کشور از بین رفته و نیاز تأمین دارد. در این بین تولیدکنندگان شیرازی توانسته‌اند با صادرات کاکتوس و ساکولنت به عراق، 12 میلیارد تومان برای کشور ارزآوری کنند.