Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • کشت گندم در فیروزآباد آغاز شد

    سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد از آغاز کشت محصول راهبردی گندم در هشت هزار هکتار از اراضی زراعی این شهرستان خبر داد.