Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • هزینه استحصال آب با سدهای زیرزمینی یک‌دهم سدهای روزمینی است

    معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه هزینه استحصال آب با سدهای زیرزمینی یک‌دهم سدهای روزمینی است، گفت: احداث سدهای زیرزمینی هیچ‌گونه مشکلات زیست‌محیطی و خطر غرق‌شدگی ندارد و از تبخیر آب هم جلوگیری می‌کند.