Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • راه اندازی مجدد واحدهای غیرفعال 50 درصد رشد کرد

    در این بازه زمانی، 807 واحد صنعتی با اشتغال 14 هزار و 255 نفر به بهره‌برداری رسید و 732 واحد صنعتی غیر فعال نیز مجددا به چرخه تولید بازگشته‌اند که با بهره برداری مجدد از این تعداد واحد صنعتی 10 هزارو 635 نفر مشغول به کار شدند.