Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • میوه‌ صدرنشین صادرات محصولات کشاورزی شد

    در هفت‌ماهه سال 1397، میزان صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی 4 میلیون و 93 هزار تن و به ارزش 3 میلیارد و 723 میلیون دلار است که از نظر وزن 6.1 درصد و ازنظر ارزش 13.7 درصد کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.