Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • فارس رتبه سوم توسعه گلخانه‎ای دارد

    همایش نهضت ساماندهی و توسعه گلخانه در این استان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، هفدهم و هیجدهم تیرماه در شیراز برگزار شد که در پایان این همایش حسین پژمان در یک نشست خبری با اشاره به اینکه برنامه توسعه ۷ هزار هکتاری گلخانه در فارس تا سال ۱۴۰۴ در دستور کار است، افزود: بر این اساس بیشترین توسعه گلخانه به فارس اختصاص داده شده و امسال نیز ایجاد ۶۵۰ هکتار…