Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • تقاضا برای نان در جهرم بیش از سرانه جمعیتی است

    مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با اشاره به گلایه مطرح شده در فضای مجازی در خصوص صفوف خرید نان در این شهرستان گفت: علی رغم توزیع ماهیانه 1600 تن آرد در بین 120 واحد خبازی این شهرستان، تقاضا برای نان فرا تر از سرانه جمعیتی برآورد می شود.