Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

 • آغاز برداشت غلات از مزارع جویم

  مدیرجهاد کشاورزی شهرستان جویم از آغاز عملیات برداشت غلات در سطح سه هزار و 865 هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از دو هزار تن جو و 150 تن کلزا از این سطح تولید شود.

 • برآورد تولید پنبه در شهرستان جویم

  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم گفت: پیش‌بینی می‌شود بالغ‌بر چهار هزار و 300 تن وش پنبه از مزارع این شهرستان برداشت و روانه مراکز خرید شود.

 • تولید 25000 تن لیموترش در جویم

  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم گفت: در سال جاری میزان برداشت لیموترش از 950 هکتار باغات مثمر این شهرستان از مرز 25 هزار تن خواهد گذشت.

 • خارک و رطب جویم فارس در بازار

  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم گفت: برداشت خارک و رطب از اواخر مردادماه از باغات نخیلات این شهرستان آغاز شده است.

 • اتمام کاشت پنبه و ذرت در اراضی جویم

  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم گفت: عملیات کاشت پنبه در سطح 1200 هکتار از مزارع این شهرستان به پایان رسید و بیش از 50 درصد از مزارع به روش بی خاک ورزی و با استفاده از هفت دستگاه کارنده مستقیم بومی کشت شده است.