Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  •  جهان در برابر آمریکا ایستاده است

    این جلسه یک گام رو به جلو بود و توافقات خوبی را به دست آوردیم و امروز جامعه بین‌المللی از اراده اعضای باقیمانده در برجام در سطح وزرای امور خارجه مطمئن است که برجام ادامه پیدا می‌کند و شرکت‌های آنها با ایران همکاری خواهند داشت.

  • ظریف: برجام سرجای خود محکم است

    ​وزیر امور خارجه با بیان اینکه برجام سرجای خود محکم است، گفت: باید ببینیم اروپایی‌ها و دو عضو دیگر برجام و سایر اعضای جامعه بین‌المللی چقدر برای حفظ توافق هسته‌ای آمادگی دارند.