Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • حذف آسیاب میکسرها واحدهای تولیدی را بهره‌ور می‌کند

    برخی تولیدکنندگان مرغ بر این باورند که ممکن است قطع برق آسیاب میکسرهای واحدهای مرغداری زمینه افزایش قیمت تمام شده تولید را فراهم کند اما یک استاد دانشگاه تهران بر این باور است که سیاست قطع برق این دستگاه‌ها، واحدهای تولیدی را بهره‌ورتر می‌کند.