Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • برداشت 900 تن به از باغات شهرستان شهربابک

    مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت: سطح باغات به در این شهرستان 475 هکتار می باشد که 375 هکتار آن بارور و 100 هکتار آن نهال می باشد و پیش بینی می شود در سال جاری 900 تن به از سطح باغات این شهرستان برداشت گردد.