سه شنبه, 30 خرداد 1391 ساعت 09:34

اطلاعات بیشتر

  • رو تیتر:

نخستين صيد ماهي قزل آلا در درياي خزر

، مديركل شيلات گيلان از بهره برداري از طرح پرورش ماهي قزل آلا در قفس براي اولين بار در سواحل درياي خزر خبر داد.

به گزارش ایانا سعیدی  با اشاره به اينكه طرح پرورش ماهي در قفس در آب هاي سواحل جنوبي درياي خزر جديد است افزود: تاكنون هيچ كدام از كشورهاي حاشيه درياي خزر اقدام به اجراي طرح پرورش ماهي در قفس نكرده اند.

مديركل شيلات گيلان اظهار داشت: در استان گيلان براي اولين بار در سال 89 نخستين قفس شناور از نوع SCD در منطقه جفرود انزلي جانمايي شد.

وي هدف از پرورش ماهي در قفس را توسعه آبزي پروري دريائي و استفاده بهينه از ظرفيت موجود درياي خزر و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد در صنعت شيلات عنوان كرد و افزود:

این مسئول مزاياي پرورش ماهي در قفس را از قبيل نياز به فضاي كم و توليد زياد در واحد سطح – تنوع گونه اي و امكان استفاده از گونه هاي مختف پرورشي – عدم استفاده از آب شيرين بيان داشت. مديركل شيلات گيلان افزود: قطر قفس 20 متر، ارتفاع مقرر 8 متر و ظرفيت آن 50 تن است و تعداد قفس ها را دو عدد عنوان كرد و گفت اين قفس ها با اعتبار حدود 2 هزار و 800 ميليون ريال با ورود سرمايه گذار خصوصي و حمايت شيلات ساخته شده اند.

سعيدي محل اجراي طرح را در عمق 20 متري دريا و در فاصله 3 كيلومتري ساحل عنوان كرد وي دليل اجراي طرح پايلوت پرورش ماهي قزل آلا در قفس را براساس مصوبه كميسيون عالي آبزي پروري شيلات ايران و با هماهنگي حفاظت محيط زيست كشور و استان دانست.

وي به نتايج زيست سنجي دو برابري رشد روزانه ماهي قزل آلا در قفس دريايي خزر اشاره و خاطر نشان كرد وزن روزانه ماهي قزل آلا معادل 10 گرم بوده كه در مقايسه با استخرهاي بتني پرورش ماهي قزل آلا (5 گرم) بيشتر افزايش يافته است.

نظر جدید