Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نوار ساحلی سیستان و بلوچستان در محدوده چابهار و کنارک با توجه به آب و هوای مساعد و بهاری به عنوان گلخانه طبیعی ایران مطرح است و بهترین شرایط برای کشت و توسعه آناناس را دارد.

  • در طول مدت 6 سال گذشته با توسعه سطح کشت گلخانه‌ای در کشور بیش از 800میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است. همچنین در این مدت سطح زیر کشت گلخانه‌های کشور 2 برابر شده و از 8 هزار هکتار در سال 91 به 15 هزار و 477 هکتار تا پایان سال97 رسیده است؛ یعنی رشد 93 درصدی.