............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................

زراعت و باغبانی

با اعلام نرخ رشد چهار درصدی اقتصاد کشور از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی بخش کشاورزی در نیمه نخست سال 93، 3.2 درصد اعلام شد.

منتشر شده در: دولت و مجلس

در حالی در نشست علمی آب، فرهنگ و جامعه، در یک ادعای تأمل‌برانگیز سهم آب مصرفی بخش کشاورزی بیش از 92 درصد اعلام شد که بر اساس مطالعات میدانی مسئولان بخش کشاورزی کشور، این میزان حداکثر 80 درصد است.

متأسفانه با وجود تحمیل‌هایی که در بخش‌های بانکی و سایر موارد به بخش کشاورزی وارد می‌شود، صدای رسایی برای اعلام به خطر افتادن امنیت غذایی کشور وجود ندارد.

منتشر شده در: زراعت و باغبانی

استان خراسان رضوی علاوه بر دارا بودن رتبه نخست تولید زعفران در دنیا، دارای 17 محصول برتر کشور است که از بورس کالا می‌خواهیم با ساز و کار شفاف و قانون‌مندش به مشکلات بازار این محصولات پایان دهد.

منتشر شده در: زراعت و باغبانی

افزایش 75 درصدی قیمت بنزین که اثر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی نمایان خواهد شد، شیب ملایم تصویب‌شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست.

منتشر شده در: دولت و مجلس

شبکه کشاورز که با تعهد رئیس صداوسیما از هفته آینده آغاز به کار خواهد کرد، وظیفه انتقال یافته‌های تحقیقاتی و تمرکز بر هویت و جایگاه کشاورز و کشاورزی را در دستور کار خود دارد.

منتشر شده در: زراعت و باغبانی

نخستین گردهمایی ملی دانشجویان و دانش‌آموختگان کارآفرین کشاورزی 31 اردیبهشت‌ماه با حضور مسئولان دولتی و خصوصی در دانشکده کشاورزی شیراز آغاز به‌کار می‌کند.


 

دبیر نخستین گردهمایی ملی دانشجویان و دانش‌آموختگان کارآفرین کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: با توجه به مشکلاتی که در پیش روی دانش‌آموختگان آموزش عالی در بخش کشاورزی وجود دارد تناسب لازم با بازار کار و بخش سنتی کشاورزی کشور ایجاد نکرده‌اند.

ناصر زمانی میان‌دشتی افزود: ضریب نفوذ دانش و توسعه فناوری در بخش کشاورزی کشور بسیار ناچیز و حلقه واسط کشاورزی و علوم آن مفقوده است که در این گردهمایی به شرایط بازار کار دانش‌آموختگان بخش کشاورزی پرداخته می‌شود.

وی با اشاره به هدف از برگزاری این همایش خاطرنشان کرد: تصویرسازی و بهبود نگرش به صنعت کشاورزی در بین دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های کشاورزی کشور و تقویت زمینه‌های بروز فعالیت‌های کارآفرینان در بخش کشاورزی ازجمله اهداف برگزاری این همایش است.

 

 

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی شیراز ادامه داد: در برگزاری این همایش از ارگان‌ها و بخش‌های مختلف نظیر وزارت جهادکشاورزی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی ایران، کارآفرینان بخش خصوصی، شهرداری شیراز، سازمان حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای حضور و مشارکت در این نشست دعوت به‌عمل آمده است.

زمانی تصریح کرد: در کنار این همایش، کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی برای دانش‌آموختگان و دانشجویان بخش کشاورزی با حضور اساتید برجسته کشوری برگزار می‌شود.

گفتنی است، این همایش از 31 اردیبهشت‌ماه سال 1393 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز آغاز به‌کار می‌کند.

لازم به ذکر است، در این مراسم از دانشجویان و دانش‌آموختگان کارآفرین بخش کشاورزی معرفی و از آنها تقدیر تجلیل به عمل می‌آید./

 

خبرنگار: ابراهیم نژادرفیعی

N-930130-01

منتشر شده در: تشکل های کشاورزی

برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی و خارج کردن آن از سیاست‌های شعارزده باید نقشه راه برای حوزه تولید تدوین شود و خوداتکایی حرف نخست بخش کشاورزی قرار گیرد.

منتشر شده در: دولت و مجلس

بخش کشاورزی به‌دلیل نبود بازارهای مالی کارآمد، با مشکل جدی منابع مالی روبه‌رو است و انتظار می‌رود با تحول نظام بانکی، رشد نقدینگی در بخش کشاورزی افزایش یابد.

منتشر شده در: دولت و مجلس

بخش کشاورزی به‌علت عدم تحقق بسته‌های حمایتی در فاز نخست به‌شدت صدمه دیده و نباید با افزایش هرگونه قیمتی در فاز دوم به چالش‌های موجود اضافه کرد و بخش تولید باید به‌صورت ترجیحی و با ثبات قیمت دیده شود.

منتشر شده در: دولت و مجلس
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>
صفحه 1 از 12