............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................

کشاورزی

نخستین گردهمایی ملی دانشجویان و دانش‌آموختگان کارآفرین کشاورزی 31 اردیبهشت‌ماه با حضور مسئولان دولتی و خصوصی در دانشکده کشاورزی شیراز آغاز به‌کار می‌کند.

منتشر شده در: اخبار ویژه

برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی و خارج کردن آن از سیاست‌های شعارزده باید نقشه راه برای حوزه تولید تدوین شود و خوداتکایی حرف نخست بخش کشاورزی قرار گیرد.

منتشر شده در: اخبار ویژه

بخش کشاورزی به‌دلیل نبود بازارهای مالی کارآمد، با مشکل جدی منابع مالی روبه‌رو است و انتظار می‌رود با تحول نظام بانکی، رشد نقدینگی در بخش کشاورزی افزایش یابد.

منتشر شده در: اخبار ویژه

بخش کشاورزی به‌علت عدم تحقق بسته‌های حمایتی در فاز نخست به‌شدت صدمه دیده و نباید با افزایش هرگونه قیمتی در فاز دوم به چالش‌های موجود اضافه کرد و بخش تولید باید به‌صورت ترجیحی و با ثبات قیمت دیده شود.

منتشر شده در: اخبار ویژه

دولت مکلف به تخصیص 50 هزار میلیارد تومان اعتبار در بخش کشاورزی و صنعت است و به‌نظر می‌رسد با تخصیص 40 درصدی از این اعتبار، بخش کشاورزی آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی را داشته باشد.

منتشر شده در: اخبار ویژه

اجرای قوانین معطل‌مانده در بخش کشاورزی، هرچه سریع‌تر توسط دولت اجرایی شود.

منتشر شده در: اخبار ویژه

پس از محاسبه سهم کشاورزی و صنعت از درآمد استحصالی هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های مختلف جامعه تصمیم‌گیری می‌شود.

منتشر شده در: اخبار ویژه

سرمایه‌های محبوس و مغفول باید در بخش‌های تولیدی و اقتصادی هدایت شوند، به‌گونه‌ای که مردم اعتماد کنند و منابع مالی خود را در حوزه‌های تولیدی به جای حوزه‌های مصرفی و کاذب سرمایه‌گذاری کنند.

منتشر شده در: اخبار ویژه

اختصاص 35 درصد از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش کشاورزی نخستین گام اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید است.

منتشر شده در: اخبار ویژه

جهاد نصر، ظرفیت بخش خصوصی بلااستفاده در بخش کشاورزی که برای وارد شدن به اقتصاد مقاومتی باید به کار گرفته شود و در آینده به عملکرد مطلوب خواهد رسید.

منتشر شده در: اخبار ویژه
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>
صفحه 1 از 12