............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................

زراعت و باغبانی

مدير آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي استان قم گفت: درراستاي بهينه سازي مصرف آب درسال جاري 56 ميليارد ريال كمك دولتي براي آبياري تحت فشاردراستان قم هزينه شده است.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) از قم ؛ اسدالله مرتضوي اظهار داشت: بخشي از پروژه هاي بهينه سازي مصرف آب در قم اجرا و بخشي در حال انجام است كه كه با اجراي كل اين پروژه ها 22ميليون مترمكعب درهرسال درمصرف آب صرفه جويي مي شود .

وي در بخش ديگري از سخنان خود به بحث لوله گذاري اشاره كرد و بيان داشت: تا كنون 145 كيلومتر لوله گذاري در چهار هزار و 600 هكتار از اراضي استان قم انجام شده است كه پيش بيني مي شود اين ميزان لوله گذاري 11ميليون مترمكعب صرفه جويي درمصرف آب را به همراه داشته باشد .

مرتضوي عنوان كرد: درسال جاري همچنين 10ميليارد ريال براي احيا ومرمت 123قنات به منظوربهبود وضعيت منابع آبي هزينه شده است .

وي ادامه داد: امسال نزديك به ‌56 ميليارد ريال اعتبار استاني و ملي براي كانال هاي آبياري جذب كرده ايم كه با اجراي پوشش بتوني كانال ها نقش مهمي دركاهش مصرف آب درمنابع آب هاي سطحي استان خواهيم داشت.

مدير آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي درباره چگونگي ارائه تسهيلات به كشاورزان گفت: دولت 85 درصد هزينه هاي اجراي پروژه هاي بهينه سازي مصرف آب را پرداخت خواهد كرد و مابقي آن برعهده كشاورز و بهره بردار خواهد بود.

منتشر شده در: آرشیو اخبار

فرماندار آذرشهر بر استفاده بهینه از آبهای موجود در قالب بهره گیری از روش های آبیاری قطره ای و تحت فشار در کشاورزی این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) ؛ اسماعیل آذریان در مراسم کلنگ زنی اجرای شبکه پایاب سد ینگجه شهرستان آذرشهر که همزمان با هفته منابع طبیعی و آبخیزداری صورت پذیرفت با اشاره به این که در وضع کم آبی موجود، تغییر شیوه های آبیاری زراعی و باغات برای کشاورزان یک ضرورت است ، گفت : موقعیت اقلیمی شهرستان آذرشهر طوری است که بیشتر آبهای کشاورزی این منطقه از قنوات ، چشمه ها و چاهها تامین و مقدار کمی هم از آب تنها رودخانه فصلی آن هم با مدت زمان بسیار محدودی برداشت و استفاده می شود.

فرماندار آذرشهر استفاده از روش های نوین آبیاری و تغییر کشت نوع محصولات زراعی را از راهکارهای اصلی جلوگیری از کم آبی برای کشاورزی دانست و گفت: با ایجاد سیستم های آبیاری قطره ای و تحت فشار ، از کمترین آب زراعی می شود بیشترین بهره را برد.

آذریان با اشاره به این که بسترهای لازم در قالب ارائه اعتبارات بلاعوض و تسیهلات بانکی برای زارعان و باغداران از طرف دولت فراهم شده است و امکانات و تجهیزات نیز در اختیار کشاورزان قرار داده می شود افزود : آب بیشتر چاه های کشاورزی خصوصاً در دشت حاشیه دریاچه ارومیه این شهرستان بیش از حد شور شده است و نه تنها برای زارعت و باغداری مناسب نیست بلکه به تدریج خاصیت بازدهی زمین های کشاورزی را نیز کاهش می دهد. وی با تاکید بر تامین آب زراعی و باغی کشاورزی این شهرستان گفت: منطقه آذرشهر یکی از قطب های مهم کشاورزی استان آذربایجان شرقی محسوب می شود به طوری که حدود 90 درصد محصول سیر این استان در بخش گوگان به دست می آید و پیاز قرمز و سیب زمینی تولیدشده هم در زمینهای کشاورزی آذرشهر برای خود جایگاه خاصی دارند.

فرماندار شهرستان آذرشهر ضمن تاکید بر برنامه ریزی های لازم برای توسعه روش های آبیاری قطره و تحت فشار زمین های زراعی و باغی و همچنین لایروبی قنوات آبهای زراعی افزود: خود کشاورزان هم برای استفاده بیشتر از آبهای موجود و بالا بردن کمیت و کیفیت محصول تولیدی خود ، پیش قدم شده و محصولات کم آب کشاورزی را جایگزین کشت های زراعی پرآب کنند.

وی بر تامین آب زراعی کشاورزی و صیانت از آبهای موجود این شهرستان تاکید کرد و افزود : مدیریت یکپارچه منابع آبی ، در راستای تضمین استفاده پایدار از منابع آبی بوده و تنها راه حل جامع برای اقداماتی نظیر کاهش مصارف سنتی آب ، اعمال محدودیتهایی در مورد کمیت و کیفیت آب مصرفی، ایجاد تغییرات در الگوهای جمعیتی و تولیدی جهت نیل به توسعه پایدار است.

گفتنی است در آذرشهر با وجود یک هزار و 50 حلقه چاه و 222 رشته قنات و همچنین 27 دهنه چشمه در مناطق مختلف این شهرستان ، سالانه از منابع آبهای زیرزمینی و جاری آن 49 میلیون متر مکعب آب برداشت می شود که 88 درصد آن در بخش کشاورزی و بیش از 9 درصد در مصارف آب شرب و 5/2 درصد هم در بخش صنعت و معدن استفاده می شود.

منتشر شده در: آرشیو اخبار

مدير جهاد كشاورزي شهرستان بوئين زهرا گفت : دوره فني و حرفه اي بهره برداري و نگهداري سيستم هاي آبياري قطره اي در اين شهرستان برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) ؛ مرتضي شعبان ن‍ژاد افزود : در اين دوره كه به مدت 7 روز بطول انجاميد بيش از 30 نفر از بهره برداران با اهميت آب، انواع آبياري، مزاياي آبياري تحت فشار ، محدوديت هاي آبياري تحت فشار ، اجزاي سيستم ابياري قطره اي و نگه داري سيستم ها آشنا شدند.

وي اظهارداشت : بدليل اهميت آب و كمبود منابع آب در كشور، كشاورزان بايد بدنبال راهكاري جهت افزايش راندمان آبياري باشند كه آبياري تحت فشار مي تواند باعث جلوگيري از هدر رفت آب در كشاورزي باشد.

شعبان نژاد هدف از برگزاري اين دوره را آشنايي علمي و عملي بهره برداران با انواع سيستم هاي آبياري ونگهداري آنها بر شمرد و گفت :بهره برداران در اين دوره ضمن آشنايي با انواع روشهاي آبياري تحت فشار، با نحوه تشكيل پرونده آبياري تحت فشار و چگونگي اعطاي تسهيلات در غالب بلاعوض و وام بانكي آشنا شدند.

وي افزود : تاكنون در سطح شهرستان بيش از 6822 هكتار از اراضي تحت پوشش آبياري تحت فشار قرار گرفته اند و بيش از 3000 هكتار از اراضي نيز در حال اجراي اين سيستم مي باشند.

منتشر شده در: آرشیو اخبار

مدیر جهاد کشاورزی هریس در آذربایجان شرقی از طرح توسعه 158 هکتاری آبیاری تحت فشار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) ؛ ابراهیم فرقانی با اشاره به سیاست های دولت در حمایت مستقیم از بخش کشاورزی و بهره برداران این بخش مهم اقتصادی کشور برای نیل به اهداف تعریفی سازمان در روند مدیریت دقیق منابع تولید بخش کشاورزی گفت : دولت برای اجرای هر هکتار آبیاری تحت فشار مبلغ 35 میلیون ریال به صورت بلاعوض از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی در اختیار بهره برداران قرار می دهد.

وی با اشاره به همکاری و استقبال خوب بهره برداران بخش های زراعی و باغی هریس از طرح آبیاری تحت فشار افزود : این مدیریت برنامه منسجمی برای توسعه این سیستم در سال جاری در سطح اراضی زراعی و باغی این شهرستان در دست اجرا دارد.

فرقانی با بیان این که نقشه عملیاتی ، طراحی و روش های اجرایی 158 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان برای اجرا آماده شده است گفت : مقدار 23 هکتار آن اجرا و در صورت مساعد شدن وضع هوا ، تا پایان سال جاری بقیه نیز اجرا خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هریس ، صرفه جویی در میزان آب مصرفی در بخش زراعی و باغی ، افزایش کیفی و کمی محصول تولیدی ، سهولت در انجام عملیات کشاورزی ، کنترل فرسایش خاک زراعی و در کنار آن کنترل رشد علف های هرز را از جمله مزایای اجرای این طرح ذکر کرد و افزود : با تلاش کارشناسان امر و بهره برداران شهرستان ، در آینده نزدیک تحول اساسی در کمیت و کیفیت محصولات تولیدی این شهرستان رخ می دهد و هریس جایگاه خود را در نظام تولید کشاورزی استان بهبود خواهد بخشید.

منتشر شده در: آرشیو اخبار

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت : قانون تعيين تكليف چاههاي آب کشاورزی فاقد پروانه ، مصوّب مجلس شورای اسلامی براي صاحبان چاه های غیرمجاز ، امتياز قائل شده است.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) ؛ مسعود محمدیان در جلسه مشترک مديران ارشد سازمان جهاد کشاورزي و شرکت آب منطقه اي آذربايجان شرقي با بيان اينکه قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه قبل از سال 1385 مصوّب سال 1389 براي صاحبان چاههای غیرمجاز امتياز قائل شده است گفت : اين قانون مشتمل بر يك ماده واحده و هفت تبصره است و در تبصره يك تا چهار آن شرکت های آب منطقه ای مكلف به اطلاع‌رساني و صدور پروانه بهره‌برداري براي چاه‌هاي فاقد پروانه‌اي كه تا قبل از سال 1385حفر شده‌اند گردیده و اين اقدام بايد ظرف دو سال بعد از ابلاغ اين قانون انجام شود.

وی با اشاره به نقاط قوّت تصويب اين قانون تصريح كرد : تأسيس كميسيون رسيدگي به امور آب‌هاي زيرزميني كه عهده‌دار رسيدگي به اختلافات حقوقي دولت و مردم در زمينه اجراي قانون توزيع عادلانه آب و تعيين تكليف چاه‌هاي غيرمجاز است ، از نقاط قوت اين قانون محسوب مي‌شود.

محمدیان تدوين شرايط پذيرش تقاضاي صاحبان چاه‌هاي داراي پروانه را براي جابه‌جايي به علت كاهش ميزان آبدهي و يا خشك شدن را از ديگر مزاياي اين قانون اعلام كرد و گفت : در قانون مصوّب سال 1361 جابه‌جايي چاه تنها در صورت بروز نقص فني امكانپذير و عدم پرداختن به دلايل ديگر در ضرورت جابه‌جايي چاه ، از ايرادات آن بود كه در قانون اخير جابه‌جايي چاه در محدوده اراضي اوليه آن و حداكثر در محدوده اراضي مالك چاه پذيرفته شده است. وی با بیان اینکه بر اساس قانون ساماندهي چاه‌هاي غيرمجاز ، چاههاي فعال كشاورزي كه تا قبل از سال 85 حفر شده و در آب منطقه‌اي شناسنامه دارند ، در صورتي كه درمناطق ممنوعه واقع نشده و آب مطمئنه داشته باشند ، به شرط اجرای سيستم های آبياري تحت فشار و نصب كنتور هوشمند و تحویل حجمی مي‌توانند پروانه بهره‌برداري دريافت كنند ادامه داد : تجميع چاه‌ها، گسترش آبياري تحت فشار ، ساماندهي رودخانه‌ها و تغيير عمومي الگوي کشت مهم‌ترين راهكار در شرايط كنوني براي حفظ منابع آب کشاورزي می باشد.

محمدیان به اختصاص10 تا 25 درصد دبی موجود چاههای غیرمجاز از طریق صدور پروانه بهره برداری برای صاحب و مالک چاه و اختصاص مابقی آن برای متقاضیان طرح های موضوع دستور العمل ابلاغی نمايندگان ويژه رئيس جمهور در موضوع اصل 127 قانون اساسي اشاره نموده و افزود : همچنین براساس این تصمیم نامه ، 25 درصد از آب صرفه جویی شده ناشی از اعمال روشهای آبیاری نوین به خود بهره بردار برای توسعه فعالیت اختصاص می یابد. رئيس سازمان جهادکشاورزي آذربايجان شرقي درخاتمه با اعلام این مطلب افزود : امیدواریم با اجراي اين طرح و همراهي عمومي صاحبان چاه هاي غيرمجاز ، شاهد تعيين تکليف تمامي اين چاهها و همچنين چاه هاي مورد نياز به پروانه بهره برداري به سرعت باشيم.

منتشر شده در: آرشیو اخبار

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فارسان در چهارمحال وبختیاری گفت: در کارگروه تخصصی آبیاری تحت فشار، اجرای 850 هکتار آبیاری تحت فشار در سال 91 در شهرستان فارسان به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) ؛ ابراهیم شیرانی افزود: این مصوبه در سال جاری حدود 200 هکتار بوده که با احتساب طرح عمومی میانرود بیش از 500 هکتار آبیاری تحت فشار در شهرستان فارسان اجرا شده است.

وی بیان داشت: با توجه به افزایش 4 برابری مصوبه اجرای آبیاری تحت فشار در سال 91 پیش بینی می شود برای بیش از یک هزار نفر در چهارمحال وبختیاری اشتغال فراهم شود.

منتشر شده در: آرشیو اخبار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از برگزاری همایش"بسیج آبیاری تحت فشار" 22 اسفند امسال  در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) ؛ مسعود محمدیان در نخستین جلسه مدیران ارشد سازمان گفت : این همایش با هدف تحرک بخشی به توسعه روش های آبیاری تحت فشار و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت نیروهای مستعد ، توانمند و علاقه مند به پیشرفت کشاورزی استان ، به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار می شود.

محمدیان همچنین از حضور و مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، سازمان بسیج سازندگی استان و هم چنین مدیریت آب و خاک و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در این همایش یک روزه خبر داد و افزود : با توجه به حمایت های دولت از بخش کشاورزی و نیاز به توسعه آبیاری تحت فشار در استان به دلیل کمبود منابع آبی موجود و ایجاد زمینه لازم برای مدیریت بهتر منابع آب مورد مصرف در بخش کشاورزی استان و در کنار آن استفاده بیشتر و بهتر ایجاد شده برای توسعه آبیاری تحت فشار توسط دولت با پرداخت 85 درصد از هزینه های آن تاپایان سال جاری در مزارع و باغات استان ، این همایش سعی بر آن دارد راهکارهای موجود را برای امر توسعه بهتر و سریعتر این روش مورد بررسی قرار دهد و با گزینش بهترین راهکار موجود و با به کارگیری نیروهای مخلص بسیجی تلاش در توسعه آن در تمامی شهرستان های استان را با سرعت بیشتر تداوم دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به همکاری سه جانبه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی وسازمان بسیج سازندگی استان در قالب تفاهم نامه ای مشتمل بر 4 محور تدوین و پس از بررسی نهایی، در فاز اجرائی قرار خواهد گرفت گفت: این سازمان در نظر دارد حداقل 12هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی مناطق روستایی استان را در سال 1391 تحت پوشش این سیستم به روز آبیاری درآورد و در این راه ، به جهت تسهیل در امور اجرایی و تعریف حدود و حوزه وظایف اجراکنندگان طرح ، برپایی این همایش نقش مهمی را ایفا خواهد نمود.

منتشر شده در: آرشیو اخبار

رييس‌جمهور با اشاره به برنامه دولت براي افزايش 2 ميليون هكتار به اراضي تحت كشت كشور از سال آينده، اظهار اميدواري كرد از ابتداي سال 91 شاهد جهاد در حوزه جهاد كشاورزي و شكوفايي همه استعدادهاي اين حوزه در كشور باشيم تا ايران در تمام زمينه‌ها الگويي براي جامعه بشري باشد.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري ؛ دکتر محمود احمدي‌نژاد در مراسم افتتاح همزمان 3924 پروژه كشاورزي در سراسر كشور، بهره‌برداري از خط توليد واكسن گامبورو و واگذاري 6700 واحد مسكن مهر در استان البرز ضمن تبريك ميلاد امام حسن عسكري(ع) به ملت ايران و جامعه بشري اظهار داشت: خوشحالم كه در اين روز خجسته و در استان سرفراز البرز شاهد به ثمر رسيدن خدماتي شايسته از ناحيه خدمتگزاران ملت ايران هستيم.

رييس‌جمهور با اشاره به واگذاري 6700 واحد مسكن مهر در استان البرز خاطرنشان كرد: در استانهاي تهران و البرز مجموعاً 400 هزار واحد مسكوني در حال ساخت است كه تا پايان سال 91 تكميل و واگذار خواهد شد.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اين كه در بخش مسكن در سال 91 چندين طرح بزرگ ديگر نيز اجرايي خواهد شد، گفت: طرح‌هاي مسكن مهر تا به روز شدن پاسخ به نياز مسكن و رفع دغدغه آن در سراسر كشور به خصوص در استان‌هاي تهران و البرز ادامه مي‌يابد، تا به فضل الهي هيچ ايراني باقي نماند كه نياز به مسكن داشته باشد، اما نتواند آن را تأمين كند.

رييس‌جمهور همچنين توليد واكسن گامبورو در مؤسسه تحقيقات سرم و واكسن‌سازي رازي را يكي از اقدامات مؤثر در زمينه مبارزه با اين بيماري كه بيشترين تلفات را در طيور برجا مي‌گذارد دانست و اظهار داشت: امروز فناوري تمام مراحل توليد اين واكسن در ايران و در اختيار متخصصين كشور قرار دارد و در حال حاضر 2.5 ميليون دز از اين دارو توليد مي‌شود كه وزارت جهاد و كشاورزي بايد اين روند را تا توليد 15 ميليون دز پيش ببرد، اما هدف‌گذاري صورت گرفته براي توليد 1.5 ميليارد دز از اين واكسن بايد با همت بخش خصوصي و مردم اجرايي شود.

دكتر احمدي‌نژاد افزود: دولت براي بي‌نياز كردن كشور از واردات اين واكسن به طور كامل از فرآيند توليد آن پشتيباني و حمايت خواهد كرد.

رييس‌جمهور با بيان اين كه پيشرفت‌هاي گسترده در بخش‌هاي مختلف نشان داد كه هر قله‌اي را هدف‌گيري كنيم، قابل دسترسي است، گفت: سطح فعلي فناوري‌ها در دنيا، در برابر توانمندي و استعدادهاي انساني جايگاه غيرقابل دسترسي نيست، چرا كه توان، استعداد و قدرت انسان به اعتبار اتصال انسان به خدا و اين كه انسان جلوه‌اي از وجود خداوند مي باشد، نامحدود است.

دكتر احمدي‌نژاد اضافه كرد: خداوند همه رازها و قدرت عالم را در نهاد و فطرت انسان قرار داده اما به خاطر حجاب‌هاي گوناگون تاكنون كمتر به حقيقت علم دسترسي پيدا شده است و هر چند كه به ظاهر فعاليت‌ها و پيشرفت‌هايي حاصل شده است، اما در مسير پيشرفت‌هاي علمي همه بشريت در نقطه صفر قرار دارند. رييس‌جمهور با تاكيد بر اين كه بارها ثابت شده كه ايراني‌ها در كارهاي علمي، فناوري و نوآوري از متوسط رشد جهاني بالاتر هستند، گفت: بايد تحقيقات و فعاليت‌ها در اين زمينه گسترش يابد تا به جايي برسيم كه علاوه بر تامين نيازهاي داخلي، بتوانيم بخش مهمي از نيازهاي جامعه بشري را نيز در ايران برطرف كنيم.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اين كه مشكل كشور در انجام فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي عدم وجود منابع مالي نيست، تصريح كرد: هر زماني اراده و انديشه‌اي در موضوعي در كشور متمركز شد، به اهداف مورد نظر دست يافتيم چنان كه در حوزه فناوري فضايي علي‌رغم آنكه هيچ‌كس تصور نمي‌كرد، ايران بتواند ماهواره‌اي در فضا داشته باشد، اما با همت و اراده متخصصان امروز در زمره كشورهايي هستيم كه از صفر تا 100 تمام مراحل ساخت،‌ پرتاب، مديريت، هدايت و كنترل ماهواره را در داخل كشور انجام مي‌دهيم.

رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بهره‌برداري از پروژه‌هاي زيربنايي در بخش كشاورزي خاطرنشان كرد: برخلاف ديدگاه‌هاي برخي افراد كه بخش كشاورزي را بخشي به پايان رسيده دانسته و اعتقاد دارند كه اين بخش ظرفيت ايجاد اشتغال و رشد بالا را ندارد و نمي‌تواند سهمي در اقتصاد كشور داشته باشد، معتقدم همچنان كشاورزي داراي اهميت و در اولويت اول قرار دارد و همواره چنين خواهد بود، چرا كه محصولات كشاورزي نياز روزانه بشر است و انسان بدون كشاورزي و وجود محصولات آن قادر به ادامه زندگي نيست.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اين كه در كشور استعداد و منابع اصلي كشاورزي از جمله آب و خاك فراوان است، گفت: يكي ديگر از دلايل اهميت بخش كشاورزي اين است كه امروز برخي در دنيا از غذا و نيازهاي كشاروزي به عنوان ابزار سياسي استفاده مي‌كنند و تغييرات آب و هوايي نيز مزيد علت شده تا آسيب‌هاي گسترده‌اي به بخش وسيعي از محصولات كشاورزي جهاني وارد شود.

رييس‌جمهور با تاكيد بر اين كه دولت و ملت بايد سرمايه‌گذاري بيشتري را در بخش كشاروزي داشته باشند، نيروي انساني فعال در كشاورزي سنتي ايران را سرمايه عظيمي براي اين بخش دانست و خاطرنشان كرد: عده‌اي معتقدند كه براي گسترش كشاورزي آب به ميزان كافي در اختيار نداريم؛ كشور ما در منطقه تقريباً خشك دنيا قرار دارد، اما اين به معناي آن نيست كه براي انجام كارهاي كشاورزي آب به ميزان لازم در اختيار نداريم.

وي با اشاره به اينكه متوسط نزولات آسماني كشور در دراز مدت حدود 450 ميليارد متر مكعب در سال است كه كمتر از صد ميليارد متر مكعب آن مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، گفت: مي‌توانيم بخش وسيعي از آب‌هايي را كه غيرقابل استفاده مانده و بخش اعظمي از آن به عرصه هاي آبي جهاني منتقل مي‌شود، در كشور مديريت كنيم. دولت برنامه وسيعي براي سدسازي، مهار آبها و ايجاد خطوط انتقال به منظور بهره‌برداري گسترده‌تر از منابع آبي كشور دارد.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اين كه از 5.5 ميليون هكتار زميني كه در كشور تحت كشت آبي قرار دارد، فقط 1.1 ميليون هكتار آن تحت پوشش شيوه‌هاي جديد آبياري قرار دارد كه البته در اين بخش هم از حداكثر بازدهي استفاده نمي‌شود، اظهار داشت: نسبت وزن آب مصرفي در كشت گلخانه‌اي نسبت به محصول يك دهم است و اين به معناي آن است كه هر مقدار سطوح زير كشت اراضي كشاورزي را به سمت كشت گلخانه‌اي ببريم، با مقدار آبي كه در حال حاضر مصرف مي شود، 10 برابر محصول برداشت خواهيم كرد.

رييس‌جمهور با بيان اين كه حداقل 18 ميليون هكتار زمين قابل كشت در كشور وجود دارد، تصريح كرد: باور ما اين است كه با استفاده درست از آب و زمين ظرفيت ايجاد 6 ميليون شغل در بخش كشاورزي وجود دارد كه البته دستيابي به آن در درازمدت ميسر است. دولت برنامه‌هاي مناسب و گسترده‌اي در اين خصوص دارد كه بنا بر طراحي‌هاي صورت گرفته در گام اول قرار است 2 ميليون هكتار در مدت يكسال و نيم به ظرفيت زير كشت اراضي زراعي كشور اضافه شود.

رييس‌جمهور با بيان اين كه مطالعات و كارهاي كارشناسي گسترده‌اي براي اجراي اين طرح صورت گرفته و منابع آن تامين شده است، اظهار اميدواري كرد تا ظرف 1.5 سال آينده تمامي 2 ميليون هكتار مشخص شده در اين طرح زير كشت قرار گيرد.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اين كه افزايش 2 ميليون هكتار به اراضي تحت كشت كشور 400 تا 500 هزار شغل مستقيم ايجاد خواهد كرد، خاطرنشان كرد: از همه جوانان و فارغ‌التحصيلان بخش كشاورزي و كساني كه علاقمند به كار كشاورزي در سراسر كشور هستند، دعوت مي‌كنم تا خود را براي تحقق يك حركت جهادي در اين بخش در سال 91 آماده كنند.

رييس‌جمهور همچنين اظهار اميدواري كرد، با همت و تلاش همگاني و توكل بر خدا و كار خستگي‌ناپذير در آينده شاهد شكوفايي همه استعدادها در كشور باشيم و ايران به عنوان الگويي در تمام زمينه‌ها به جامعه بشري معرفي شود كه اين هدفي دست‌يافتني به شرط توكل و همت همه مردم و مسئولان خواهد بود.

پيش از سخنان رييس‌جمهور وزراي راه و شهرسازي و جهادكشاورزي و معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور نيز در سخناني گزارشي از اقدامات انجام شده در حوزه‌هاي مسئوليت خود ارائه كردند.

همچنين در اين مراسم در حضور رييس‌جمهور يك يادداشت تفاهم همكاري در زمينه كسب دانش فني و توليد تجهيزات و ماشين‌آلات پيشرفته كشاورزي و يك قرارداد كسب دانش فني و توليد لاين‌هاي دام، طيور و آبزيان ميان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و وزارت جهادكشاورزي به امضاء‌ رسيد.

منتشر شده در: آرشیو اخبار

سه طرح توليدي و اشتغالزایی کشاورزی و دامداری در شهرستان روانسر استان کرمانشاه به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی استان کرمانشاه ؛ اين طرح ها شامل مرغداري گوشتي 30هزار قطعه اي ، پرورش گوسفند داشتي  500 راسي و اجراي آبياري تحت فشار در مساحت 180 هکتار از اراضي شهرستان روانسر ، در بیست و هفتم بهمن افتتاح شدند.

براي اجراي اين طرح ها بانک کشاورزي بيش از 7 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت و زمينه اشتغال مستقيم و غيرمستقيم 20 نفر را فراهم كرد.

بر اساس اين گزارش ؛ هاشمي استاندار کرمانشاه در مراسم افتتاحيه اين طرح ها حمايت مالي و اعطاي تسهيلات بانک کشاورزي را عامل موثر در افزايش توليد ، ايجاد اشتغال مولد و بهره وري از امکانات بالقوه دانست و از تلاش هاي صورت گرفته قدرداني كرد.

اين گزارش مي افزايد؛ در اين مراسم همچنين مدير شعب بانک کشاورزي استان يادآور شد : بانک کشاورزي تا پايان بهمن بيش از 2300 ميليون ريال تسهيلات در استان پرداخت كرد که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 43 درصد رشد نشان مي دهد.

منتشر شده در: آرشیو اخبار

صادرات محصولات كشاورزي در 10ماهه امسال 18 درصد بيشتر از مدت مشابه پارسال بود.

به گزارش واحد مركزي خبر، معاون امور برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي گفت: اين ميزان صادرات پارسال هم به نسبت سال 88 حدود 30 درصد افزايش داشت.

آقاي نيك بخت با اشاره به روند توليد محصولات كشاورزي در كشور افزود: اين ميزان پارسال 108 ميليون تن بود كه اين آمار از سوي بانك مركزي و مركز آمار كشور هم تائيد شده است.

او با بيان اين كه امسال هنوز آمار قطعي توليد محصولات كشاورزي اعلام نشده است گفت: پيش ‌بيني مي‌شود نسبت به پارسال شاهد افزايش چشمگير توليد محصولات كشاورزي باشيم.

معاون امور برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي با بيان اين كه اين وزارت توجه خاصي به توسعه آبياري مدرن و مديريت آب دارد اعلام كرد: امسال حدود 65 تا 70 درصد اعتبارات بخش كشاورزي به سمت طرح هاي زيربنايي آب و خاك سوق داده شد.

منتشر شده در: آرشیو اخبار
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 بعدی > انتها >>
صفحه 3 از 4