چهارشنبه, 28 تیر 1391 ساعت 10:13

اطلاعات بیشتر

  • رو تیتر:

پروژه ترسیب کربن ایران الگوی جهانی شد

پروژه ملی ترسیب کربن ایران به الگویی برای سایر کشورهای جهان تبدیل شده است.


به گزارش ایانا از مشهد، معاون دبیرکل و مدیر آسیا و اقیانوسیه برنامه عمران سازمان ملل متحددر حاشیه بازدید از پروژه طرح ترسیب کربن در جنوب خراسان گفت: این پروژه بومی ایران است و قابل انتقال به سایر کشورهای جهان را دارد.

آجای چیبر افزود: از تجربیات ایران در طرح ملی ترسیب کربن استفاده خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت این طرح بدان خاطر است که چون فعالیت‌های مردم با مسایل زیست‌محیطی مثل گرمایش زمین گره خورده و نتایج آن نیز، هم برای بومیان محلی و هم برای منابع طبیعی تأثیرگذار است.

پروژه ترسیب کربن طرحی با اهداف جهانی به منظور جذب کربن اتمسفری از طریق احیا مراتع بیابانی و ارایه مدلی برای افزایش بهره‌وری زمینهای مناطق خشک و نیمه‌خشک و مقابله با بیابان‌زایی از طریق احیا مراتع تخریب شده با مشارکت مردم در سطح کشور و منطقه است.

مرحله نخست طرح 9 سال قبل با اعتبار بیش از یک میلیون و 700 هزار دلار آغاز شد که طی آن 25 روستا در جنوب خراسان را تحت پوشش خود درآورد.

هدف از اجرای طرح، کاهش گازهای گلخانه‌ای و ذخیره‌سازی آن در بافت گیاهی و خاک، ایجاد منافع ملی از طریق احیای اراضی و مراتع تخریب شده، ایجاد منافع محلی از طریق کمک به توسعه روستایی و درآمد و اشتغال با کمک ایجاد مشاغل خرد است./

A-910428-06

نظر جدید