سه شنبه, 12 اردیبهشت 1391 ساعت 10:41

اطلاعات بیشتر

  • رو تیتر:

پرورش ماهي آزاد درياي خزر در قفس سد گلابر زنجان

مدير امور شيلات و آبزيان جهاد كشاورزي استان زنجان، گفت: براي اولين بار در كشور كار پرورش گونه با ارزش از ماهي آزاد درياي خزر با رهاسازي بچه ماهي در قفس در منابع آب شيرين اين استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) به نقل از روابط عمومي سازمان شيلات ايران ؛ محمود صيادبوراني در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، افزود: قبل از اين، كار پرورش ماهي آزاد در قفس و آب شور درياچه خزر در استانهاي مرزي اين درياچه و همچنين در استخرهاي بتوني دربرخي استانها به تعداد محدودي انجام مي شد.

وي به مزاياي عمده پرورش ماهي آزاد درياي خزر درقفس هاي كارگذاري شده در منابع آب شيرين اشاره و خاطرنشان كرد: به علت شرايط آب طبيعي و غذاي زنده، پيش بيني مي شود، ماهيان در اين روش رشد سريعتري نسبت به شرايط استخرهاي بتوني داشته باشند.

صيادبوراني، به ميزان رشد ماهي آزاد درياي خزر در شرايط مختلف اشاره كرد و گفت: اين ماهيان در استخرهاي بتوني، ساليانه حدود 600 تا 700 گرم وزن مي گيرند و اين در حالي است كه پيش بيني مي شود در آب هاي آزاد منابع آب شيرين استان، به وزن يك كيلوگرم نيز برسند.

وی از سد گلابر زنجان به عنوان اولين منبع آبي استان براي رهاسازي بچه ماهيان ماهي آزاد درياي خزر نام برد و تصريح كرد: قفس هاي به كار رفته در اين سد به عمق هشت متر بوده كه نسبتا عميق محسوب مي شود و محيطي طبيعي براي رشد اين نوع ماهي ها ايجاد مي نمايد.

مدير امور شيلات و آبزيان جهاد كشاورزي استان زنجان، با اشاره به قيمت گوشت ماهي آزاد درياي خزر در استان هاي همجوار ، خاطرنشان كرد: در استان هاي حاشيه درياي خزر، هركيلوگرم گوشت اين ماهي تا 800 هزار ريال نيز به فروش مي رسد كه پيش بيني مي شود در استان زنجان اين قيمت به 300 هزار ريال تقليل يابد.

وي به ارزش غذايي ماهي آزاد درياي خزر اشاره كرد و افزود: اين ماهي بسيار خوش خوراك و حاوي درصد بسيار زيادي از پروتئين مي باشد.

صياد بوراني با بيان اينكه گوشت ماهي آزاد درياي خزر در كشورهاي همسايه به خصوص كشورهاي عربي، طرفداران بسياري دارد گفت: درصورت توليد مازاد بر مصرف استان و كشور، ماهيان توليدي استان به اين كشور ها نيز صادر خواهد شد.

وي با اشاره به در معرض خطر قرار داشتن ماهي آزاد درياي خزر در منابع آبي طبيعي كشور، اظهار اميدواري كرد: با افزايش توليد و همچنين تكثير مصنوعي اين گونه در استان زنجان و رهاسازي آن در آبهاي طبيعي، درمسير احياي اين گونه در معرض خطر انقراض گام مثبتي برداشته شود.

نظر جدید