سه شنبه, 24 بهمن 1391 ساعت 13:25

اطلاعات بیشتر

  • رو تیتر:

شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی الحاق شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت ماده 4 این طرح را با اصلاحاتی تصویب کردند و به این ترتیب شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شد.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس رای مجلس، شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌شود.

 

از 233 نماینده حاضر در جلسه، 175 نفر رای موافق، 8 نفر رای مخالف و 10 نفر رای ممتنع دادند.

 

تصویب این ماده به پیشنهاد رضا عبداللهی نماینده مردم ماهنشان انجام شد.

 

این پیشنهاد در پی رای نیاوردن اصل و حذف ماده مندرج در طرح انتزاع وظایف جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که با استقبال نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

نظر جدید