Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • کشاورزی در ایرلند غنی و زیباست

    نام ایرلند شما را یاد چه چیزی می‌اندازد؟ تپه‌های سرسبز؟ گردش گوسفندی در علفزار؟ صخره‌ها و چمن‌های سرسبز؟ اگر یاد یکی از اینها می‌افتید کاملا درست حدس زده‌اید! میان کشاورزی ایرلند و آمریکا شباهت‌های زیادی وجود دارد اما تفاوت‌های آنها هم بسیار است.

  • ذخیره‌سازی و افزایش کربن خاک باید در اولویت قرار گیرد

    خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیر کل فائو، در کنفرانس جهانی علم خاک اعلام کرد افزایش کیفیت سلامت خاک در دنیا برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار امری ضروری است. این اهداف شامل صفر شدن گرسنگی و مبارزه با تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن‌ها می‌باشد. در یک پیام ویدیویی که در این کنفرانس با شرکت بیش از 2000 محقق و دانشمند از تمام دنیا منتشر شد، داسیلوا اشاره…

  • نمایشنامه «اودیسه» رونمایی می‌شود

    امین طباطبایی نمایشنامه«اودیسه» را بر اساس اثر جاودانه هومر نوشته و این اثر توسط نشر نودا منتشر شده است.