Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

 • جهان صنعت
 • جهان صنعت
 • جهان صنعت
 • هندسه کشاورزی

  کشاورزی در سراسر جهان کاری است بزرگ و متنوع. قطعه‌های عظیم زمین برای کاشت محصولات مورد نیاز کاشت، رشد و برداشت غذا نیازمند یک جدول زمانی طبیعی و یک سازماندهی خاص است. مقیاس و نظم زمین های کشاورزی در عکس های هوایی بسیار دقیق دیده می شود و ردیف های شسته و رفته محصولات، تپه های مزین و روش های کشت را به خوبی نشان می‌دهد.

 • جهان صنعت
 • صدور مجوز فعالیت برای19واحد تولیدی در کشاورزی

  مدیر جهادکشاورزی شهرستان آبیک گفت: مجوز مشاغل خانگی برای 19 واحد تولیدی در بخش کشاورزی صادر شد.

 • جهان صنعت
 • روز جهانی غذا

  روز جهانی غذا، مصادف با شانزدهم اکتبر است که به افتخار تاسیس سازمان فائو در سال ۱۹۴۵ نامگذاری شده و در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. این روز توسط بسیاری از سازمان‌های مرتبط با امنیت غذایی، از جمله برنامه جهانی غذا و صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی نیز جشن گرفته می‌شود.

 • جهان صنعت
 • روز جهانی زنان روستایی

  ۱۵ اکتبر برابر با ۲۳ مهر روز بین‌المللی زنان روستایی یا روز جهانی زنان روستایی نام‌گذاری شده‌است. این زنان که یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در سرپرستی از خانواده‌های خود بر عهده دارند. پیام اصلی روز جهانی زنان روستایی، حمایت از زنان روستایی، یکی از بهترین راه‌های به‌دست آوردن دسترسی پایدار به منابع غذایی و مبارزه با فقر اعلام شده …