مدیرکل دامپزشکی استان مازندران:

گوشت قرمز را از مراکز معتبر بخرید

مسئول مطالعات اقتصادی مؤسسه تحقیقات برنج کشور:

واردات، بازار برنج داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد

آغاز برداشت جو از مزارع استان البرز/ افزایش کیفیت جو تولیدی

با آغاز برداشت جو از مزارع استان البرز، پیش‌بینی می‌شود بیش از 45 هزار تن جو از سطح مزارع شهرستان‌های این استان برداشت شود.
مدیر روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی:

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با پنج دستاورد در جشنواره گیاهان دارویی حضور دارد

مدیر روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران از حضو فعال این مؤسسه در نخستین جشنواره گیاهان دارویی کشور در تهران خبر داد.