کد خبر: ۵۰۸۳۱
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۶- ۱۶:۴۲

كاووس واضحي - پژوهشگر اقتصاد سياسي

اين روزها كليپي راجع به حجتي (وزير جهاد كشاورزي) در جريان بازديد از استان گيلان دست به دست شده است که با توجه به گستردگي موضوع در فضاي مجازي ، مطبوعات و عكسل العمل نمايندگان محترم مجلس، پس از بررسي چند و چون ماجرا، نكاتي پيرامون كليپ مربوطه و حواشي آن عرض مي كنم:

كشاورز محترم (علي آقا) بدون هماهنگي و بطور تصادفي با وزير مواجه مي شود و سوالي در مورد واردات برنج مي كند. پرسشی كه نماينده شهرستان لنگرود [آقاي لاهوتي] در نظر دارد از آن به عنوان پاشنه آشيل فعاليت هاي وزارت جهاد كشاورزي استفاده نمايد. جناب وزير نيز با حوصله و آرامش كامل حرف هاي كشاورز محترم را مي شنود. اما شرايط و زمان اجازه نمي دهد جواب او را بدهد. البته [به زعم نگارنده] نيازي هم نبوده. او پرسشی طرح مي نمايد و با علم به ذهنيت نماينده لنگرود و هماهنگي ضمني با ايشان بدون درك شرايط و معذوريت هاي وزير، زياده از حد براي كسب جواب پافشاري مي نمايد. با توجه به مسبوق بودن مزاياي آرام بخشي مصرف سبوس برنج در همان روز بازديد، توسط مدير مجتمع، ازسوي حجتي مصرف سبوس برنج به علي آقا داده مي شود. سبوسي كه چند دقيقه پيش مدير مجتمع مصرف آن را به خود حجتي پيشنهاد مي كند. چطور شد كه پيشنهاد مصرف سبوس به وزير توهين نيست، اما به علي آقا توهين تقلي مي شود!؟
شكي نيست كه توهيني از سوي آقاي حجتي به كشاورز محترم نشده است. كليپ مورد اشاره گوياي همه چيز است. اما واكنش برخي نمايندگان محترم مجلس دراين ميان بسيار عجيب بود: برعكس نماينده هاي حاضر در روز بازديد، نماينده هاي غايب نسبت به مساله حساسيت بيشتري نشان دادند! آقاي حسني (نماينده رشت) گفته؛ توهين حجتي را بي پاسخ نخواهم گذاشت و گوني سبوس را تقديم ايشان خواهم كرد. آقاي حسني حتماً مي دانند كه ارزيابي عملكرد افراد بر اساس لغزش هاي اثبات نشده و مچ گيري هاي كودكانه، بدترين نوع بد اخلاقيست. او حتي با فرض گذاشتن اين لغزش به پاي حجتي، مي توانست بزرگي پيشه كند و انتقاد از حجتي را به امور ناچيز تقليل ندهد. برعكس، با كج فهمي، قضاوت عجولانه، عدم درك موضوع و در همراهي با جوكي سياه و مخرب [با ماهيت لمپنيسم فرهنگي ناشي از معايب فضاي مجازي] به وزير توهين كرده است. بنابراين بهترين كار او در صحن علني مجلس، به جاي ايجاد پروپاگانداي بي بينه و بي سرو ته و بي فرجام، عذر خواهي از آقاي حجتي است.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: