تشکل های محیط زیستی
سازمان غیردولتی هند، برنده جایزه سازمان ملل متحد برای مدل کشاورزی پایدار شد
در مسابقه مقابله با فقر، حفظ محیط زیست و چالش آب و هوا

سازمان غیردولتی هند، برنده جایزه سازمان ملل متحد برای مدل کشاورزی پایدار شد

سازمان غیردولتی هند Swayam Shikshan Prayog، تنها مؤسسه هندی است که موفق به دریافت جایزه برای مدل کشاورزی زیست محیطی پایدار و مبارزه با اثرات نامطلوب خشکسالی از سازمان ملل شده است.
آخرین اخبار