Iranian Agriculture News Agency

درباره ما

*منابع طبیعی ثروتهای ملی‌اند؛ مال این دولت و آن دولت و این وزیر و آن وزیر که نیستند؛ اینها مال ملتهاست؛ آن هم نه ملتها در یک نسل؛ ثروتی است متعلق به ملتها در طول تاریخشان. (مقام معظم رهبری مدظله العالی)  ۱۳۸۹/۱۲/۱۷

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، با دو دهه سابقه اولین رسانه تخصصی در حوزه های مختلف کشاورزی است.

این سامانه خبری با بهره گیری از جمعی از چهره های فعال رسانه و متخصصان حوزه جهاد کشاورزی در بخش های تولیدات گیاهی، تولیدات دامی، منابع آب و خاک و اقتصاد کشاورزی با رویکرد تحلیلی و پوشش اخبار در سراسر کشور فعالیت می کند.

ایانا با اطلاع رسانی دقیق، صریح و شفاف به دنبال آگاهی و راستی آزمایی رخدادهای مهم حوزه های فوق، ارتباط مستقیم با دغدغه مندان حوزه های کشاورزی و حفظ منابع طبیعی است.

IANA: Iranian Agriculture News Agency