Iranian Agriculture News Agency

تولید پروبیوتیک های اختصاصی ماهیان پرورشی برای اولین بار در جهان

در جلسه شورای تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی(تات) استان گیلان دکتر مژدهی گفت: موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان با برگزاری کلاس‌های متعدد آموزشی برای مددکاران ترویجی، شرکت های خدمات مشاوره ای، آموزش کارکنان، اجرای پروژه‌های تحقیقی ترویجی در صدد ارتقاء دانش و عملکرد متولیان بخش کشاورزی استان است.

تولید پروبیوتیک های اختصاصی ماهیان پرورشی برای اولین بار در جهان

به گزارش خبرنگار ایانا در گیلان؛ رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان افزود: اجرای پروژه های متعددی توسط مراکز تحقیقاتی و پژوهشی انجام می شود از  قبیل تولید رنگ خوراکی از ضایعات چای و تهیه غذای فراسودمند و چای سبز، طراحی خشک کن چای سبز، تولید ساپونین از بذر چای که خاصیت حشره کشی دارد توسط موسسه تحقیقات چای کشور.

وی اظهار کرد: دستیابی به هورمون LHRH برای تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری با ارزش اقتصادی ۲۰۰ میلیارد ریال از فعالیتهای ارزشمند موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر است و همچنین تولید سوپ مکمل بومی و اختصاصی ماهیان خاویاری جهت افزایش سیستم ایمنی ماهیان و تولید پروبیوتیک های اختصاصی ماهیان پرورشی که برای اولین بار در جهان انجام شده با ارزش اقصادی ۶۰ میلیارد ریال و جلوگیری از خروج ارز را به دنبال خواهد داشت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید