Iranian Agriculture News Agency

مدیرحوزه ریاست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی:

مسعود علایی: باید بر اثرات قابل توجه سامانه‌‎های نوین آبیاری در ارتقای بهره‌وری تاکید شود

ایانا-کشاورزی: با توجه به مشکلات کم‌آبی و اثرات قابل توجه سامانه‌‎های نوین آبیاری در ارتقای بهره‌وری، این مهم باید مورد تاکید بیشتری قرار گیرد.

به سامانه‌های نوین آبیاری توجه ویژه شود

مشاور معاون وزیر و رئیس حوزه ریاست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، در نشست تخصصی مدیران آب، خاک، امور فنی مهندسی و سامانه‌های نوین آبیاری سازمان جهاد کشاورزی سراسر کشور با مجری سامانه‌های نوین آبیاری با بیان اینکه شرح خدمات توسط مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری در حال تدوین است، گفت: با توجه به مشکلات کم‌آبی و اثرات قابل توجه سامانه‌‎های نوین آبیاری در ارتقای بهره‌وری، این مهم باید مورد تاکید بیشتری قرار گیرد.

به گزارش ایانا، مسعود علایی با تأکید بر اینکه به روزرسانی مطالعات امکانات سنجی سامانه‌های نوین آبیاری و انتخاب سامانه‌های نوین آبیاری متناسب با شرایط اقلیمی باید مد نظر قرار بگیرد، افزود: در اراضی تحت پوشش سامانه‌های نوین آبیاری مقدار آب مصرفی، تولید محصول و میزان بهره‌وری قبل و بعد از اجرا باید مشخص شود. همچنین، تعیین حدود مجاز و برداشت آب از منابع آب‌های زیرزمینی از طریق بیلان آبی در مناطق مختلف کشور هم باید دقیقا رعایت شود.

مشاور معاون وزیر، تعیین سهم آب و همچنین سهم سایر عوامل مانند عملیات به‌زراعی، به‌نژادی و خاک‌ورزی را مؤثر عنوان کرد و گفت: آب مجازی، از عوامل دیگر مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی است.

او افزود: با توجه به مسائل استراتژیک باید محصولات آب‌بر از سایر کشورها وارد شود.

علایی، در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تحولات اقتصادی و افزایش هزینه تمام شده برای سامانه‌های نوین آبیاری ، بر افزایش حمایت‌های مالی از کشاورزان برای استفاده از این سامانه‌ها و افزایش بهره‌وری تاکید کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید