Iranian Agriculture News Agency

ایانا-کشاورزی: پایداری تولید کشاورزی و عرصه‌های طبیعی کشور در شرایط تنگنای آب موجود، سازگاری با کم آبی، استمرار تولید آب در سطح حوزه‌های آبخیز و جلوگیری از مهاجرت‌های اقلیمی مستلزم اعمال رویکردهای جامع‌نگر و بهره برداری اصولی و بهینه از ظرفیت بارش‌ها و سیلاب‌ها در راستای مدیریت خشکسالی و کم آبی است.

رسالت آبخوانداری؛ حفظ و پایداری آب در چرخه طبیعت است

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: حفظ و پایداری آب در چرخه اکوسیستم‌های طبیعی کشور کم آبی همچون ایران که از طرفی بواسطه سیل خیز بودن با وقوع سیل‌های شدید مواجه بوده و از سوی دیگر خشکسالی‌های طولانی مدت را تجربه می‌کند، از مسائل مهم و اساسی کشور به حساب می‌آید.

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین پور با تصریح بر ضرورت حفظ آب در کشور افزود: بهره‌برداری نادرست از این منبع طبیعی که منجر به تخلیه آبخوان‌ها و فرونشست دشت‌ها شده است، در صورت عدم مدیریت می‌تواند امنیت غذایی و حیات اقتصادی و اجتماعی مردم را متاثر و توازن عرصه‌های طبیعی و تعادل اکولوژیک و هیدرولوژیک حوزه‌های آبخیز را با چالش جدی مواجه سازد.

او گفت: پایداری تولید کشاورزی و عرصه‌های طبیعی کشور در شرایط تنگنای آب موجود، سازگاری با کم آبی، استمرار تولید آب در سطح حوزه‌های آبخیز و جلوگیری از مهاجرت‌های اقلیمی مستلزم اعمال رویکردهای جامع‌نگر و بهره برداری اصولی و بهینه از ظرفیت بارش‌ها و سیلاب‌ها در راستای مدیریت خشکسالی و کم آبی است.

حسین پور تاکید کرد: آبخوانداری با شیوه‌های بهره‌برداری مناسب از باران در سطح حوزه‌های آبخیز، با کاستن از شدت وقوع سیلاب‌های مخرب از طریق افزایش زمان تمرکز سیلاب و ایجاد فرصت نفوذ جریان‌های سطحی، کاهش تبخیر و تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی، علاوه بر احیای عرصه‌های طبیعی، امکان دستیابی به آب را به صورت پایدار با استفاده از روش‌های ساده و بومی میسر می‌سازد.

مدیرکل آبخوانداری سازمان جنگل‌ها اضافه کرد: نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، هر هکتار عملیات آبخوانداری سالانه ۱۰۰۰ مترمکعب آب در زمین ذخیره می‌کند و نمونه‌های فراوان اجرای فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری حاکی از کاهش خسارات سیل به میزان بیش از ۵۰ و ۷۰ درصد در مناطق مختلف کشور بوده و در برخی موارد نیز بطور کامل و ۱۰۰ درصد از خسارات سیل پیشگیری کرده و همچنین موجبات افزایش آبدهی قنوات به میزان بیش از ۲ تا ۳ برابر فراهم شده و به جبران بخشی از افت سطح ایستابی و کاهش بیلان منفی آبخوان‌های کشور در مناطق تحت پوشش فعالیت‌های اجرایی کمک کرده است.

حسین پور با اشاره به فعالیت‌های سال جاری از محل صندوق توسعه ملی در سطح ۸۰۰ هزار هکتار از آبخیزهای کشور گفت: گستردگی حوزه‌های آبخیز کشور و ضرورت انجام فعالیت در ۸۰ درصد عرصه‌های باقیمانده در وضعیت بحران آب موجود، بیانگر این است که در شرایط کنونی بیش از پیش نیارمند توسعه فعالیت‌های آبخوانداری در کشور هستیم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید