Iranian Agriculture News Agency

رئیس گروه تغذیه و کنترل کیفی کودهای شیمیایی وزارت جهاد کشاورزی:

ایانا-کشاورزی: میزان مصرف آب در کشت گلخانه‌ای به یک دهم کاهش می‌یابد و این میزان در کشت هیدروپیک یک بیستم است.

حذف 10هکتار از فضای آزاد کشت با هر هکتار گلخانه

میزان مصرف آب در کشت هیدروپیک به یک بیستم مصرف عادی کاهش پیدا می‌کند.

محمد علی شاکری رئیس گروه تغذیه وکنترل کیفی کودهای شیمیایی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه کشاورزی ایانا در خصوص کشت‌های هیدروپونیک در گلخانه‌ها با اشاره به صرف‌جویی قابل توجه آب در این نوع کشت، گفت: میزان مصرف آب در کشت گلخانه‌ای به یک دهم کاهش می‌یابد و این میزان در کشت هیدروپیک یک بیستم است.

او با بیان اینکه کشت گلخانه‌ای یک برنامه استراتژیک است، افزود: بر اساس برنامه تدوین شده تا سال  1404 برنامه ریزی شده تا 48 هزار هکتار از سطح اراضی تحت پوشش گلخانه‌‌ای درآیند.

شاکری ادامه داد: البته به دلیل محدودیت منابع اعتباری این سطح کاهش یافته و قرار شده تا با ایجاد هر هکتار گلخانه در حدود 10هکتار از فضای آزاد کشت حذف شود.

او با تاکید به اینکه کشت هیدروپونیک نسبت به کشت خاکی نیز  با کاهش آب و بهره وری بیشتر آب همراه است، افزود: البته این نوع کشت از نظر هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های اولیه بالاست اما به دلیل کاهش هزینه تولید محصول نهایی و افزایش کنترل عوامل نسبت به بستر خاکی مناسب‌تر است. همچنین میزان مصرف آب کمتری نیز نسبت به کشت گلخانه‌ای با بستر خاکی دارد.

رئیس گروه تغذیه وکنترل کیفی کودهای شیمیایی ادامه داد: همه محصولات گلخانه‌ای قابلیت کشت هیدروپونیک را دارند، اما بیشتر برای کشت سبزی و صیفی و گل‌های بریدنی در کشورمان استفاده شده است.

او با تاکید بر اینکه در فضای آزاد یک دوره کشت انجام می‌شود اما در فضای گلخانه‌ای با برنامه ریزی دقیق 3 دوره کشت را می‌توان انجام داد، افزود: با 18 هزار متر مکعب آب  حدود هزار تن محصول می‌توان در کشت هیدروپونیک تولید کرد، در حالی که تولید هزار تن محصول در فضای باز  در  یک فصل زراعی حدود 30 هکتار فضای کشت لازم دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید