Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان دامپزشکی:

ایانا-کشاورزی: میزان مصرف گوشت در کشور نیز در حدود 800 تا 850 هزار تن است، بنابراین در حدود تا 130هزار تن نیاز وارداتی برای کشور وجود دارد.

کشور به واردات 100 هزار تن گوشت قرمز نیاز دارد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از نیاز 100هزار تنی کشور به واردات گوشت قرمز خبر داد.

علیرضا رفیعی پور در خصوص میزان تولید گوشت قرمز کشور با بیان اینکه تولید کشور ما در حدود 650 تا 700 هزار تن است، به خبرنگار گروه کشاورزی ایانا گفت: میزان تولید کشور و کشتار تحت نظارت در این حدود است و گوشتی که در مناطق روستایی و عشایری کشته می‌شود در این محاسبه  لحاظ نشده.

او با تاکید بر اینکه میزان مصرف گوشت در کشور نیز در حدود 800 تا 850 هزار تن است، افزود: بنابراین در حدود تا 130هزار تن نیاز وارداتی برای کشور وجود دارد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: برخی افراد عنوان کرده‌اند که به دلیل صادرات و قاچاق گوشت مجبور به واردات هستیم، این مساله درست نیست و قطعا در صورت قاچاق محصولات، مقدار زیادی نمی‌تواند از کشور خارج شود.

او با تاکید بر اینکه هیچگونه مجوزی برای صادرات دام طی 2سال گذشته صادر نشده است، افزود: امیدواریم در آینده با توسعه دامپروری و به‌گزینی دام (چندقلوزایی و ...) به گونه‌ای پیش برویم که صادرکننده گوشت قرمز باشیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: همان طور که صادرکننده شیر، عسل، تخم مرغ و گوشت مرغ هستیم می‌توانیم صادرکننده گوشت قرمز نیز باشیم، اما در حال حاضر وارد کننده این محصول در حدود  100تا130هزار تن هستیم .

رفیعی پور در خصوص میزان استفاده از ظرفیت دامپروری‌ها نیز گفت: در حال حاضر نیز می‌توانیم از 100درصد ظرفیت هایمان استفاده کنیم البته به شرطی که عواملی به جز عوامل پرورش مانند خشکسالی و مشکلات تامین علوفه، پرورش دام را تهدید نکند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید