Iranian Agriculture News Agency

در 6 ماهه نخست سال رقم خورد

ایانا-کشاورزی: پنج قلم عمده وارداتی از لحاظ ارزشی در شهریور 1397 در بخش کشاورزی عبارتند از: ذرت 971 میلیون دلار و سهم ارزشی 18.3 درصد، برنج به ارزش 967 میلیون دلار و سهم ارزشی 18.2 درصد، دانه سویا به ارزش 705 میلیون دلار و سهم ارزشی 13.3 درصد، روغن نباتی به ارزش 462 میلیون دلار و سهم ارزشی 8.7 درصد، گوشت قرمز به ارزش 358 میلیون دلار و سهم ارزشی 6.8 درصد.

ورود 9 میلیون و 620هزار تن محصولات کشاورزی

واردات محصولات کشاورزی به خصوص در فضای کنونی که موضوع محدودیت‌های ارزی و انتقال ارز و پول مطرح است بسیار اهمیت دارد. این اهمیت جایی بیشتر مشخص می‌شود که میزان واردات به اقلامی مختص و مربوط می‌شود که محدودیت کشت در آنها وجود دارد یا به طور کلی در ایران کشت نمی‌شود (بیشتر اقلام باغی).

به گزارش ایانا، کل واردات محصولات کشاورزی و غذایی در شش ماهه اول سال 97 حدود 9 میلیون و 620 هزارتن به ارزش حدود پنج میلیارد و 265 میلیون دلار است که در مقایسه با صادرات به وزن 3 میلیون و 503 هزار تن  و ارزش حدود 3 میلیارد و 141 میلیون دلار هم از لحاظ وزنی و ارزشی میزان واردات بیش از صادرات بوده و تراز بازرگانی در بخش محصولات کشاورزی و غذا حدود  2 میلیارد و 123 میلیون دلار منفی است.

پنج قلم عمده وارداتی از لحاظ ارزشی در شهریور 1397 در بخش کشاورزی عبارتند از: ذرت 971 میلیون دلار و سهم ارزشی 18.3 درصد، برنج به ارزش 967 میلیون دلار و سهم ارزشی 18.2 درصد، دانه سویا به ارزش 705 میلیون دلار و سهم ارزشی 13.3 درصد، روغن نباتی به ارزش 462 میلیون دلار و سهم ارزشی 8.7 درصد، گوشت قرمز به ارزش 358 میلیون دلار و سهم ارزشی 6.8 درصد، انواع میوه به ارزش 242 میلیون دلار و سهم ارزشی 4.6 درصد، جو به ارزش 219 میلیون دلار و سهم ارزشی 4.1 درصد و کنجاله دانه های روغنی به ارزش 249 میلیون دلار و سهم ارزشی 4.7 درصد از کل ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده که در مجموع 78.7 درصد ارزش واردات بخش کشاورزی را شامل می شوند.

در مورد زیر گروه‌های واردات محصولات زراعی بیشترین میزان واردات (به لحاظ ارزش و وزن) را به خود اختصاص داده است. واردات محصولات زراعی از نظر وزنی حدود 889 هزار تن و از نظر ارزشی حدود 3 میلیارد و 938 میلیون دلار در شش ماهه نخست سال 97 بوده. در زیر بخش‌های دیگر واردات محصولات باغی به ارزش بیش از 664 میلیون دلار و به وزن حدود 576 هزارتن بود پس از محصولات زراعی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.

میزان واردات در بخش‌های مختلف کشاورزی

عنوان

وزن (هزارتن)

ارزش(میلیون دلار)

دام و طیور

124.01

582.06

دامپزشکی

0.45

31.81

شیلات

13.50

33.49

زراعی

8896.55

3938.12

 

 

 

 

 

 

 

 

اما در مورد محصولات باغی با توجه به اینکه تعداد و اقلام وارداتی بیشتر و متنوع‌تر است، میزان کاهش و در اکثر محصولات وجود دارد. به طوری که به در دو قلم (میوه‌های تازه و قهوه) بقیه اقلام کاهش وزنی و ارزشی داشته‌اند.

ارزش برخی محصولات باغی و تغییرات میزان واردات نسبت به سال 96 (میلیون دلار)

عنوان

سال 97

سال 96

درصد تغییر 97 نسبت به 96

پاپایا

-

31.29

(100)

زیتون

-

30.1

(100)

آناناس

4961.2

1194.6

(55.68)

پرتقال

-

1028.9

(100)

سایر میوه‌های تازه

233.59

153.71

51.97

موز

217890.72

267108.32

(18.43)

نارگیل

6347.52

6955.51

(8.74)

چای

114075.37

125914.4

(9.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید