Iranian Agriculture News Agency

در 6 ماهه نخست امسال رقم خورد؛

ایانا-کشاورزی: در شش ماهه سال 97 میزان صادرات کل فراورده‌ها دامی 37.701 هزارتن به ارزش 665.90 میلیون دلار بوده. در صادرات زیر گروه‌های دام و طیور محصولات لبنی با هشت زیر گروه و 22.401 هزارتن به ارزش 44.021 میلیون دلار بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده.

صادرات 665 میلیون دلاری محصولات دام و طیور

صادرات فرآورده‌های دام، طیور، در شش ماهه نخست سال‌جاری با رشد همراه شد و به 665 میلیون دلار رسید. 

 

به گزارش ایانا، صادرات محصولات کشاورزی به خصوص در بخش فرآورده‌های دام، طیور، شیلات و دامپزشکی نیز در سال 97 در برخی زیر گروه‌ها افزایش داشته است. در مورد کل فراورده‌های دام و طیور در سال 96 (11 ماهه 96) میزان وزنی 606.11 هزارتن و ارزش مالی آن 8649 میلیون دلار، محصولات دامپزشکی و 0.35 هزارتن و ارزش آن 539 میلیون دلار و فراورده‌های شیلات 102.07 هزارتن  به ارزش 368.78 میلیون دلار بوده است.

این در حالی است که در شش ماهه سال 97 میزان صادرات کل فراورده‌ها دامی 37.701 هزارتن به ارزش 665.90 میلیون دلار بوده. در صادرات زیر گروه‌های دام و طیور محصولات لبنی با هشت زیر گروه و 22.401 هزارتن به ارزش 44.021 میلیون دلار بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده. پس از آن صادرات شیلات (محصولات فراورده و زنده) 4.906 هزارتن به ارزش 14.821 میلیون دلار بوده است.

 

صادرات محصولات و فراورده‌های دام، طیور و آبزیان در شش ماهه سال 97

عنوان

وزن (هزار تن)

ارزش (میلیون دلار)

کل فراورده‌های دام و طیور

37701

665.90

دامپزشکی (دارو، واکسن، عوامل زنده و...)

0.23

2.58

شیلات (فراورده و زنده)

4.906

14.821

حیوانات زنده

1.570

6.079

گوشت و احشاء

2.722

2.677

محصولات لبنی (8 زیرگروه)

22.401

44.021

محصولات خوراکی با منشا حیوانی

1.473

4.440

محصولات غیرخوراکی با منشا حیوانی

9.536

9.373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البته در مورد برخی اقلام مهم مانند کره، شیرخشک، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و مرغ تغییرات قابل توجهی وجود دارد. از اقلام نام برده شده، فقط صادرات کره و گوشت مرغ نسبت به سال 96 افزایش نشان می‌دهد. برای مثال ارزش صادرات کره با 171.53 درصد رشد از 144 میلیون دلار به 391 میلیون دلار رسیده است. همچنین مورد گوشت مرغ با 51.32 درصد رشد از 1736 میلیون دلار به 2627 میلیون دلار رسیده است.

 

مهمترین اقلام صادراتی شش ماه اول سال 97 و تغییرات نسبت به سال 96 (میلیون دلار)

عنوان

ارزش 97

ارزش 96

درصد تغییرات 97 به 96

کره

391

144

171.53

شیرخشک

5.344

7.991

(33.12)

گوشت قرمز

0.9

181

(50.28)

گوشت مرغ

2627

1736

51.32

تخم‌مرغ

0.95

6.7

(85.82)

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید