Iranian Agriculture News Agency

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

ایانا-کشاورزی: این زمین‌ها با قراردادهای 25 تا 45 ساله در اختیار ایران قرار گرفته و در حدود 2 تا 3 میلیون هکتار نیز در حال رایزنی برای بستن قرارداد است.

کشت فراسرزمینی ایران در وسعت 300 هزار هکتار

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بیش از 300هزار هکتار زمین در خارج از کشور برای کشت فراسرزمینی در تملک ایران است، گفت: این زمین‌ها با قراردادهای 25 تا 45 ساله در اختیار ایران قرار گرفته و در حدود 2 تا 3 میلیون هکتار نیز در حال رایزنی برای بستن قرارداد است.

به گزارش ایانا، محمود حجتی در صبحانه کاری صبح سه شنبه در اتاق تعاون ایران با بیان اینکه راهی جز ایجاد زنجیره تولید در بخش کشاورزی وجود ندارد، گفت: تعاونی‌ها نظامی هستند که در بخش کشاورزی می‌توانند پاسخگو باشند

او با بیان اینکه دنیا نیز به سمت تولید از مزرعه تا سفره پیش می‌رود، افزود: نمونه‌های موفق زنجیره تولید در کشور ما نیز وجود دارد.

حجتی با تاکید بر اینکه زنجیره تولید شامل همه اقشار از تولیدکننده حقیقی و حقوقی، زارعین، مصرف‌کننده، مرغدار و سایرین خواهد شد، افزود: بخش عمده‌ای نیز از این زنجیره نظام توزیع را شامل می‌شود.

او با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مطرح شده فعلی با زنجیره تولید حل خواهد شد، افزود: زنجیره تولید سبب توانمندی تولیدکنندگان نیز خواهد شد.

او با بیان اینکه با زنجیره تولید همچنین می‌توان فاصله تولید تا مصرف را کاهش داد، گفت: فسادپذیری محصولات بخش کشاورزی در بخش پایداری کالا سبب شده تا 70 درصد فاصله بین قیمت تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد شود.

300هزار هکتار کشت فراسرزمینی

حجتی با بیان اینکه طی چند سال گذشته تحول جدی در بخش کشاورزی داشته‌ایم، افزود: در کشت فراسرزمینی با توجه به نیاز کشور و کشور برای تولید داخل، کشت فراسرزمینی گزینه‌ مناسبی برای کشور ما بوده است.

او با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 300هزار هکتار در تملک و قراردادهای 25 تا 45 ساله ایران در خارج از کشور  است، گفت: در حدود 2 تا 3 میلیون هکتار نیز در حال رایزنی برای بستن قرارداد است.

او کشورهای هدف کشت فراسرزمینی را روسیه، قزاقستان، آذربایجان، اکراین و برزیل عنوان کرد و ادامه داد: در کشور غنا نیز قرارداد بسته شده ولی در حال حاضر حضور عملیاتی مان آغاز نشده است.

8 تا 10 درصد افزایش تولید شیرخام

حجتی با تاکید بر اینکه تولید پایدار سبب صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان خواهد شد، گفت: در حال حاضر به طور متوسط 8 تا 10 درصد افزایش تولید شیرخام در کشور وجود داشته و بحث‌های مربوط به کمبود شیر در لبنیات به دلیل تضاد منابع و سود حاصله است.

او با بیان اینکه در سال‌های گذشته قاچاق شیرخشک به کشور انجام می‌شده و کارخانجات از این شیرخشک‌ها استفاده می‌کرده‌اند، گفت: در حال حاضر این محصول به صورت قاچاق وارد کشور نمی‌شود و شیرخشک‌های تولید داخل نیز به خارج از کشور صادر می‌شود و یکی از دلایل اصلی گله تولیدکنندگان لبنیات نیز همین موضوع است.

او در خصوص تحریم کشورمان نیز گفت: برای تحریم‌ها راهکار داریم و در بحث تامین محصولات کشاورزی مشکلی وجود ندارد ، البته نارسایی‌هایی وجود داشته است.

او با بیان اینکه پیمان برون‌سپاری ارزی تضمینی برای بازگشت سرمایه کشور است و در شرایط فعلی باید ثروت کشور را افزایش دهیم، گفت: در شورای پول و اعتبار نیز تاکید بر بازگشت پول به کشور شده است.

او با بیان اینکه ممکن است شکل، نوع و چگونگی آن مورد بحث باشد، افزود: در شرایطی که بدخواهان کشور منتظر ایستاده‌اند باید سرمایه را به کشور بازگردانیم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید