Iranian Agriculture News Agency

ایانا-کشاورزی: پایین بودن بهره وری آب، عدم امکان رقابت پذیری برای حلقه تولید کنندگان به دلیل خرده مالکی، ایجاد ارزش افزوده پایین و پایین بودن سطح دانش فنی و تکنولوژی در حلقه تولید از جمله چالش های موجود در حوزه باغات نخیلات کشور هستند.

تشکیل نمونه‌های الگویی زنجیره ارزش خرما در۵ استان خرماخیز

نمونه‌های الگویی زنجیره ارزش خرما در پنج استان برتر خرما خیز کشور تا پایان امسال تشکیل می‌شود.

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی، راه اساسی برای افزایش بهره وری درباغات نخیلات را ایجاد زنجیره ارزش تولید خرما دانست.

مسعود لطفیان اظهار داشت: پایین بودن بهره وری آب، عدم امکان رقابت پذیری برای حلقه تولید کنندگان به دلیل خرده مالکی، ایجاد ارزش افزوده پایین و پایین بودن سطح دانش فنی و تکنولوژی در حلقه تولید از جمله چالش های موجود در حوزه باغات نخیلات کشور هستند.

او تصریح کرد: یکی از راه های برون رفت از این چالش ها، ایجاد زنجیره ارزش خرما است و در دنیا الگوهای مختلفی برای آنان وجود دارد.

لطیفیان گفت: کشورهایی مانند تونس، مصر و مراکش با تشکیل حلقه های تولید در زنجیره خرما به موفقیت هایی رسیده اند.

مدیرکل دفترامور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی مدل های تولید محور، تشکل های تسهیل گر محور و خریدار محور را از جمله مدل هایی برای ایجاد زنجیره ارزش خرما عنوان کرد و گفت: بررسی ها نشان می دهد که مدل خریدار محور یکی از موفقترین مدل ها است و کشاورزی قرار دادی که ما در وزارت جهاد کشاورزی دنبال می کنیم از مدل های موفق برای تشکیل زنجیره خرما می باشد.

او افزود: در نخلداری قراردادی در قالب زنجیره ارزش خرما، قرارداد میان نخلدار و یک شرکت خریدار پیش از آغاز فرآیند تولید منعقد می شود و توافق هایی برای تامین نهاده ها، مشاوره، بازاریابی و فروش محصول صورت می گیرد.

لطیفیان این مدل را برای ایجاد زنجیره ارزش خرما در کشور مناسب ارزیابی و تصریح کرد که اجرای موفق این مدل نیاز به استراتژی دارد.

او اذعان داشت: در تولید خرما هدف ما ایجاد امنیت غذایی، تامین نیاز صادارتی و تامین نیاز صنایع فرآوری است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید